Naglowek strony

Sprawdz Umiejętnosci

Z tej strony możesz ściągnąć, opracowane przez naszą kadrę nauczycielską, zadania i testy pomocne podczas przygotowań do egzaminu gimnazjalnego.

Arkusze egzaminów gimnazjalnych pochodzą ze strony
Okręgowej Komisji Egzminacyjnej w Warszawie.

Zadania są zapisane w formacie pdf, odczytywanym przez program - Adobe Reader

Matematyka: Egzaminy gimnazjalne - przedmioty humanistyczne: Egzaminy gimnazjalne - przedmioty matematyczno-przyrodnicze: