Naglowek strony

Samorząd

Samorząd Uczniowski XL Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi działa w oparciu o art. 55 Ustaw o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Tworzą go wszyscy uczniowie szkoły oraz samorządy klasowe złożone z przedstawicieli poszczególnych klas. Jest organizacją apolityczną niezależną od administracji oświatowej. Reprezentuje interesy uczniów wobec dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz administracji oświatowej. Będąc organizacją demokratyczną daje możliwość w sposób nieskrępowany wybierania swoich przedstawicieli, którzy mogą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu i życiu Naszej społeczności szkolnej.


Nasz samorząd zajmuje się między innymi:
• organizacją życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
• organizowaniem działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem
• wysuwaniem kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów
• współdziałaniem z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną Liceum w realizacji zadań Szkoły
• informowaniem społeczności szkolnej o zarządzeniach dotyczących życia szkoły
• rozpatrywaniem ewentualnych skarg

Co daje działalność w SU?
- zmusza do myślenia i aktywności,
- daje możliwość wpływania na życie szkoły,
- zwiększa tempo Twojego życia,
- rozwija kreatywność,
- uczy pracy w zespole,
- rozwija zdolności organizacyjne,
- rozwija pasje i zainteresowania.
- integruje uczniów i nauczycieli.

Zapraszamy do współpracy!

Dnia 27 października 2015 roku w wyborach do Samorządu wybrany został 51% głosów Kacper Krakowiak 2d

Samorząd uczniowski możemy potraktować jako pole do zdobywania doświadczeń, które przydadzą Nam się w dorosłym życiu, jak choćby:
umiejętności organizacyjne
umiejętności komunikacyjne/współpracy
rozwiązywanie konfliktów
autoprezentacja
odpowiedzialność
Mamy ustawowe prawo do tego, by tworzyć samorząd uczniowski.

Protokół: wybory 2015
Przewodnik
Rola przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
Co to są kompetencje obywatelskie

Dnia 12 marca 2014 roku odbyły się w naszej szkole wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącym został z największą liczbą głosów (57) Frysz Piotr. Przedstawiamy protokół z wyborów: protokół 2014

Samorząd Uczniowski XL LO na facebooku

Nasz samorząd zajmuje się między innymi:
  • organizacją życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a;możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań
  • redagowaniem i wydawaniem gazety szkolnej
  • organizowaniem działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem
  • wysuwaniem kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów
  • współdziałaniem z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną Liceum w realizacji zadań Szkoły
  • nadzorowaniem pracy redakcji Radiowęzła Szkolnego
  • informowaniem społeczności szkolnej o zarządzeniach dotyczących życia szkoły
  • rozpatrywaniem ewentualnych skarg
Pierwsza pomoc osobie nieprzytomnej.

W dniu 22 grudnia (wtorek) rozpocznie się Dzień Świąteczny w XL LO. Harmonogram dnia znajduje się w pliku Dzień Świąteczny.
Serdecznie zapraszamy.