Naglowek strony

Ranking

W RANKINGU LICEÓW WARSZAWSKICH 2006 NASZA SZKOŁA ZAJĘŁA 13 MIEJSCE.


WYNIKI REKRUTACJI NA STUDIA DZIENNE W ROKU SZKOLNYM 2005


Uczelnia Przyjęci*
Akademia Medyczna 12
Politechnika Warszawska 15
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 17
Szkoła Główna Handlowa 2
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 8
Uniwersytet Warszawski 67
Wojskowa Akademia Techniczna 4

*przyjęci - Rozumiani jako osoby, które zdały egzamin i zostały przyjęte w I terminie (zestawienie nie obejmuje przyjętych w II terminie, z odwołań i list rezerwowych)


<-Powrót