Naglowek strony

Ranking

POZYCJA SZKOŁY W RANKINGACH 2003/2004

Nasze Liceum zajęło w 2003 r. w rankingu Liceów Warszawskich 18 miejsce.

W poprzednim roku w rankingu "Olimpijczycy" figurujemy na 26 pozycji.

W 2004 roku zajeliśmy następujące pozycje na poszczególnych wyższych uczelniach:

Uczelnia Miejsce
Politechnika Warszawska 3
Szkoła Główna Handlowa 14
Uniwersytet Warszawski 29

WYNIKI REKRUTACJI NA STUDIA DZIENNE W 6 UCZELNIACH WARSZAWSKICH W ROKU SZKOLNYM 2003/2004


Uczelnia Przyjęci*
Akademia Medyczna 7
Politechnika Warszawska 17
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 18
Szkoła Główna Handlowa 1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5
Uniwersytet Warszawski 51

*przyjęci - Rozumiani jako osoby, które zdały egzamin i zostały przyjęte w I terminie (zestawienie nie obejmuje przyjętych w II terminie, z odwołań i list rezerwowych)


<-Powrót