Naglowek strony

Rada Rodziców

Konto bankowe Rady Rodziców: 03 1020 1055 0000 9402 0015 8311
Link do wzoru wniosku o dofinansowanie: Wzór wniosku
Regulamin Rady Rodziców - ustalony 23.01.2014, zatwierdzony i przekazany do upublicznienia na stronie szkoły 05.02.2014 r.
Link do dokumentu podsumowującego rok szkolny 2016/2017 oraz preliminarza wydatków na rok 2017/2018: Podsumowanie 2016/2017

Link do wzoru wniosku: Wzór wniosku o dofinansowanie
Konto bankowe Rady Rodziców: 03 1020 1055 0000 9402 0015 8311