Naglowek strony

Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców

OsobaFunkcjaKlasaKontakt
Maciej SzałęgaPrzewodniczący2cmaciek@szalega.com
Robert CokWiceprzewodniczący2baRobert@preon.pl
Michał GrzechWiceprzewodniczący2amichal.grzech@icloud.com
Elwira PieńkoszSekretarz2fmaciek@szalega.com
Monika BocheńskaSkarbnik2bamonika.bochenska@swatchgroup.com


Preliminarz wydatków Rady Rodziców na rok 2016/ 2017

Został utworzony i zatwierdzony plan wydatków RR na rok szkolny 2016-2017.

W planie znalazły się takie pozycje jak:
▪ Nagrody dla najlepszych i wyróżniających się uczniów,
▪ Pomoc dla uczniów w ciężkiej sytuacji finansowej,
▪ Wsparcie turniejów międzyszkolnych, wolontariat, działalność sportowa, druk gazetki szkolnej, festiwal filmowy,
▪Dofinansowanie inicjatyw uczniowskich (np. „ Belfer the Bestia”, Kiermasze Andrzejkowy/ Świąteczny, Mam Talent, kiermasz klasowe w dniach Otwartych),
▪ Programy wspierające odkrywanie pasji uczniów, nowoczesne metody uczenia się i wypoczynku (np. nauka szybkiego czytania),
▪Wsparcie materialne pracowni szkolnych w postaci sprzętu komputerowego i multimedialnego, pomocy dydaktycznych, itp.,
▪ Wymiana-instalacja systemu nagłośnienia w sali gimnastycznej,
▪ Szafki dla sportowców,
▪ Wizualizery,
▪ Modele ciała ludzkiego dla pracowni biologicznych Biologicznych,
▪ Tablice interaktywne,
▪ Tablice trójdzielne i pojedyncze – białe,
▪ Pianino cyfrowe.


Elementy będą sukcesywnie kupowane przez Szkołę przy współpracy finansowej z RR.

Podsumowanie pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/ 2016
Jednym z ważniejszych zadań jakie postawiło przed sobą nowe Prezydium Rady Rodziców (wybrane pod koniec stycznia 2016 roku) było zarządzanie finansami. Pomimo tego, że Rada jest nietypowym organem (nie jest przedsiębiorstwem ani stowarzyszeniem czy fundacją) wprowadziliśmy sprawną kontrolę nad kontem bankowym i gotówką co pozwala Radzie w obecnym roku szkolnym skoncentrować się na doskonaleniu i wspieraniu organizacji nauczania tak, żeby nasze dzieci lepiej radziły sobie w kolejnych etapach edukacji i życia.
Poniżej przekazujemy informację o wydatkach z zeszłego roku szkolnego.

Innym sposobem komunikacji z RR są wiadomości w ramach modułu wiadomości dziennika elektronicznego Librus Synergia na stronie www.

Wnioski o dofinansowanie przez RR
Wypełnione wnioski o dofinansowanie prosimy kierować mailowo do wszystkich członków rady na załączonym formularz-u, lub przekazać w formie pisemnej do przedstawiciela RR np. za pośrednictwem sekretariatu szkoły. Wzór wniosku

Wpłaty na RR
Wysokość składki na RR w roku szkolnym 2016-2017 zgodnie z uchwałą RR z dnia 14.07.2016:
200 PLN/ rok szkolny / za jednego ucznia
Wpłaty na Radę Rodziców prosimy kierować na konto bankowe numer
03 1020 1055 0000 9402 0015 8311
Prosimy o umieszczenie imienia i nazwiska ucznia, oraz klasy w tytule przelewu.

Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Rady Rodziców ustalony 23.01.2014, zatwierdzony i przekazany do upublicznienia na stronie szkoły 05.02.2014 r.