Naglowek strony

Proponowane Klasy


Klasa Biologiczno - Medyczna

język angielski
język niemiecki/francuski/włoski/hiszpański

 • rozszerzony program nauczania przedmiotów: biologii, chemii
  (dla chętnych istnieje możliwość wyboru matematyki na poziomie rozszerzonym)
 • przedmioty uzupełniające: fizyka w medycynie, łacina
 • zajęcia w Szkole Promocji Zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej
  w Warszawie
 • język angielski powinien być kontynuacją języka obcego nauczanego w gimnazjum
 • drugi język: niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański do wyboru
 • rozszerzony program nauczania przedmiotów kierunkowych przygotowuje do kontynuowania nauki na studiach medycznych lub przyrodniczych.
 • wyniki matury 2016 z przedmiotów kierunkowych
  biologia R - 73,2% - (śr. ogólnopol. - 42%)
  chemia R - 67,8% - (śr. ogólnopol. - 42%)
  matematyka P - 96,3% - (śr. ogólnopol. - 63%)
  j.angielski P - 96,6% - (śr ogólnopol. - 78%)
  j.angielski R - 84,3% - (śr mazow. - 64%)

Wyniki matury 2015

biologia - poziom rozszerzony - 8 miejsce w Warszawie

chemia - poziom rozszerzony - 8 miejsce w Warszawie


kontakt mailowy dla kandydatów: medycy@zeromski.waw.pl

Propozycje rozkładu godzin przez 3 lata nauki - pobierz

<-Powrót