Naglowek strony

Programy - dialog

W tej zakładce znaleźć można szczegóły dialogów na kanwie tego najistotniejszego, z historycznymi korzeniami, różnicami i podobieństwami oraz nierzadko wspólną Małą Ojczyzną. Będą też informacje o konkursach, projektach, ich realizacji i wynikach.
Zapraszamy do współpracy.

Centrum Dialogu Międzykulturowego Polska-IzraelPrezentacja
Szkoła Dialogu 2015
Gala Szkoły dialogu 2015