Naglowek strony

Klasy w szkole


Klasa Humanistyczna

język angielski
język niemiecki/francuski/włoski

Humanisto!
Jeżeli jesteś ciekawy świata...
Jeżeli pragniesz zgłębiać tajniki ludzkiego jestestwa...
Interesujesz się sztuką...
Odkryłeś w sobie talent i chcesz go rozwijać...
Czujesz, że jesteś kimś wyjątkowym i potrzebujesz wyjątkowej szkoły...

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!!!
 • Oferujemy:
  • wysoki poziom nauczania języków obcych
  • rozszerzony program nauczania języka polskiego od I klasy, historii, języka angielskiego lub innego j.obcego (do wyboru)
  • przedmioty uzupełniające: filozofia
  • drugi język: niemiecki, francuski lub włoski do wyboru
  • dobre przygotowanie do studiowania kierunków humanistycznych: prawa, filologii, dziennikarstwa, politologii i europeistyki
 • troskę o rozwój kulturalny i intelektualny ucznia
  • zgłębianie wiedzy humanistycznej poprzez zajęcia dodatkowe: akademię filmową, redagowanie czasopisma szkolnego "Literat"
  • fascynująca wędrówka poprzez dzieje ludzkości na niezwykłych lekcjach historii
 • dla ambitnych
  • sukcesy w olimpiadach przedmiotowych i konkursach literackich
 • wyniki matury 2017 z przedmiotów kierunkowych
  język polski R - 66% - (śr. ogólnopol. - 52%)
  historia R - 59% - (śr. ogólnopol. - 36%)
  wos R - 60,7% - (śr. ogólnopol. - 29%)
  język angielski P - 97% - (śr. ogólnopol. - 65%)

Propozycje rozkładu godzin przez 3 lata nauki - pobierz

<-Powrót