Naglowek strony

Klasy w szkole

Klasa przyrodnicza z rozszerzoną matematyką

język angielski
język niemiecki/francuski/włoski/hiszpański

 • rozszerzone programy nauczania matematyki, biologii, chemii
 • drugi język: niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański do wyboru
 • klasa przygotowuje do studiów na kierunkach m.in.technicznych na PW, przyrodniczych na SGGW i UW, medycznych
 • nowa klasa w szkole (od 2014 r.)

  średnie wyniki szkoły - matura 2017:
  matematyka PP - 93,1% - (śr. ogólnopol. - 60%)
  matematyka PR - 71,1% - (śr. ogólnopol. - 47%)
  biologia PR - 67,4% - (śr. ogólnopol. - 41%)
  chemia PR - 69,4% - (śr. ogólnopol. - 44%)
  j. angielski P - 94,1% - (śr. ogólnopol. - 66%)
  j. angielski PR - 81,9% - (śr. ogólnopol. - 65%)

kontakt mailowy dla kandydatów: przyrodnicy@zeromski.waw.pl

Propozycje rozkładu godzin przez 3 lata nauki - pobierz

<-Powrót