Naglowek strony

Klasy w szkole


Klasa Biologiczno - Medyczna

język angielski
język niemiecki/francuski/włoski

 • rozszerzony program nauczania przedmiotów: biologii, chemii
 • przedmioty uzupełniające: fizyka w medycynie, łacina
 • zajęcia w Szkole Promocji Zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej
  w Warszawie
 • język angielski powinien być kontynuacją języka obcego nauczanego w gimnazjum
 • drugi język: niemiecki, francuski lub włoski do wyboru
 • rozszerzony program nauczania przedmiotów kierunkowych przygotowuje do kontynuowania nauki na studiach przyrodniczych lub medycznych
 • wyniki matury 2012 z przedmiotów kierunkowych
  biologia R - 74% - (śr. mazow. - 56%)
  chemia R - 66% - (śr. mazow. - 52%)
  fizyka P - 65% - (śr mazow. - 37%)
  j.angielski P - 95% w tym 5 wyników 100% - (śr mazow. - 69%)
  j.angielski R - 90% - (śr mazow. - 67%)
Propozycje rozkładu godzin przez 3 lata nauki - pobierz

<-Powrót