Naglowek strony

Prawo Szkolne

Koncepcja pracy szkoły

Prezentacja - wersja pdf
Opis - wersja pdf

Statut i regulaminy

Statut (aktualizacja 30 listopada 2017 r.) - wersja doc
Regulamin Rady Pedagogicznej - wersja doc pdf
Regulamin rekrutacji 2018/2019 - wersja doc
Regulamin Samorządu Uczniowskiego - wersja doc pdf
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego - wersja pdf
Regulamin i zasady organizacji wycieczek szkolnych - wersja doc
Regulamin BHP XL LO - wersja doc pdf
Regulamin biblioteki - wersja doc pdf
Regulamin Rady Rodziców (aktualizacja na wniosek Rady Rodziców 05.02.2014) doc
Wewnątrzszkolne procedury XL LO - wersja doc pdf
Projekt powstania utworzonej klasy dwujęzycznej pdf
Regulamin wchodzenia i wychodzenia z budynku (wprowadzono 1-10-2015) - wersja doc

Programy i instrukcje

Program wychowawczo-profilaktyczny XL LO - wersja doc
Kodeks Etyczny wg Zeromskiego - wersja doc pdf
Instrukcja przeprowadzenia ewakuacji z budynku szkoły - wersja doc pdf
Kompetencje dyrektora i wicedyrektora - wersja doc pdf

Zmiany w prawie oświatowym wg stanu prawnego na 14 grudnia 2017 r.

Informacje dotyczące organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - wersja doc
Kompetencje rady pedagogicznej - wersja doc
Kompetencje rady rodziców - wersja doc
Kompetencje samorządu uczniowskiego - wersja doc
Regulamin szkolnego koła wolontariatu - wersja doc
Organizowanie nauki religii w szkołach - wersja doc
Przechodzenie ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej - wersja doc
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - wersja doc
Szczegołowe warunki i sposób oceniania- wersja doc
Wychowanie do życia w rodzinie - wersja doc

Ptasia grypa, świńska grypa

Plan działania - zagrożenie świńską grypą - wersja doc pdf
Zalecenia sanepidu - wersja doc pdf