Naglowek strony

Prawo Szkolne

Koncepcja pracy szkoły

Prezentacja - wersja pdf
Opis - wersja pdf

Statut i regulaminy

Statut XL LO - wersja doc pdf
Regulamin XL LO - wersja doc
Regulamin Rady Pedagogicznej - wersja doc pdf
Program wychowawczy 2015/2106 - wersja doc pdf
Regulamin rekrutacji 2017/2018 - wersja pdf
Program profilaktyczny 2015/2106 - wersja doc pdf
Regulamin Samorządu Uczniowskiego - wersja doc pdf
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego - wersja pdf
Regulamin i zasady organizacji wycieczek szkolnych - wersja doc
Regulamin BHP XL LO - wersja doc pdf
Regulamin biblioteki - wersja doc pdf
Regulamin Rady Rodziców (aktualizacja na wniosek Rady Rodziców 05.02.2014) doc
Wewnątrzszkolne procedury XL LO - wersja doc pdf
Projekt powstania utworzonej klasy dwujęzycznej pdf
Regulamin wchodzenia i wychodzenia z budynku (wprowadzono 1-10-2015) - wersja doc

Instrukcje

Kodeks Etyczny wg Zeromskiego - wersja doc pdf
Instrukcja przeprowadzenia ewakuacji z budynku szkoły - wersja doc pdf
Kompetencje dyrektora i wicedyrektora - wersja doc pdf

Ptasia grypa, świńska grypa

Plan działania - zagrożenie świńską grypą - wersja doc pdf
Zalecenia sanepidu - wersja doc pdf