Naglowek strony

Kalendarz

Aktualne kalendarium biężacego roku szkolnego umieszczone jest w panelu Librus - terminarz - wybrana klasa

Kalendarz ważnych terminów na rok szkolny 2017/2018


Zebrania rodziców (godz. 18.00):
14.09.2017
11.01.2018
14.06.2018
Terminy zebrań rodziców (data lub godzina) mog± ulec zmianie z indywidualnymi ustaleniami na linii wychowawca-rodzice.

Dni Otwarte (godz. 17.30):
15.11.2017
06.12.2017
07.03.2018
23.05.2018
Dni wolne od zajęć szkolnych w roku szkolnym 2016/2017 (10 dni):

02-03.11.2017
23.11.2017 (próbne matury klas trzecich)
02.01.2018
30.04.2018, 02.05.2018 (z puli Dyrektora)
04, 07, 08.05.2018 (matury)
01.06.2018 (z puli Dyrektora)

Terminarz ten został wysłany do wszystkich uczniów i rodziców na "Librusa". Pozostałe terminy (min. sprawdziany, inne dni wolne, ferie, egzaminy maturalne itp.) umieszczone s± w Librusie w panelu "Terminarz".

Harmonogram pracy