Naglowek strony

Kalendarz

Aktualne kalendarium biężacego roku szkolnego umieszczone jest w panelu Librus - terminarz - wybrana klasa

Kalendarz ważnych terminów na rok szkolny 2018/2019


Zebrania rodziców (godz. 18.00):
13.09.2018
17.01.2019
13.06.2019
Terminy zebrań rodziców (data lub godzina) mog± ulec zmianie z indywidualnymi ustaleniami na linii wychowawca-rodzice.

Dni Otwarte (godz. 17.30):
07.11.2018
05.12.2018
13.03.2019
10.04.2019
22.05.2019

Dni wolne od zajęć szkolnych w roku szkolnym 2016/2017 (10 dni):
02.11.2018
02.01.2019
3-4.01.2019 (matury próbne klas III)
29-30.04.2019
02.05.2019
6-8.05.2019 (matury)
Terminarz ten zostanie wysłany do wszystkich uczniów i rodziców na "Librusa". Pozostałe terminy (min. sprawdziany, inne dni wolne, ferie, egzaminy maturalne itp.) umieszczone s± w Librusie w panelu "Terminarz".

Harmonogram pracy