Naglowek strony

Kalendarz

Aktualne kalendarium biężacego roku szkolnego umieszczone jest w panelu Librus - terminarz - wybrana klasa

Kalendarz ważnych terminów na rok szkolny 2016/2017


Zebrania rodziców (godz. 18.00):
15.09.2016
19.01.2017
08.06.2017
Terminy zebrań rodziców (data lub godzina) mog± ulec zmianie z indywidualnymi ustaleniami na linii wychowawca-rodzice.

Dni Otwarte (godz. 17.30):
09.11.2016
14.12.2016
15.03.2017
17.05.2017
Dni wolne od zajęć szkolnych w roku szkolnym 2016/2017 (10 dni):

31.10.2016
02.11.2016
23, 24.11.2016 (próbne matury klas trzecich)
02.01.2017
02.05.2017 (z puli Dyrektora)
04, 05, 08.05.2017 (matury)
16.06.2017 (z puli Dyrektora)

Terminarz ten został wysłany do wszystkich uczniów i rodziców na "Librusa". Pozostałe terminy (min. sprawdziany, inne dni wolne, ferie, egzaminy maturalne itp.) umieszczone s± w Librusie w panelu "Terminarz".

Harmonogram pracy