Naglowek strony

Innowacje humanistyczne

w zakresie edukacji humanistycznej i medialnej „Moja przygoda z…teatrem, filmem, dziennikarstwem”


Innowacja oparta jest na obowiązujących podstawach programowych i kierunku IV etapu reformy edukacyjnej, obejmującej szkołę ponadgimnazjalną. Struktura programu nie zostaje naruszona i uwzględnia cele edukacji dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, jednocześnie wzbogacając je o elementy dodatkowe z zakresu syntezy sztuk czy wychowania przez i dla sztuki/ kultury. Zadania te będą realizowane poprzez: • udział w spektaklach teatralnych, filmowych (Akademia Filmowa) • spotkania z aktorami i pracownikami teatru, Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, GutekFilm-u, z dziennikarzami i pracownikami mediów • organizowanie konkursów teatralnych i filmowych • zdobywanie wiadomości o sztuce (teatralnej, filmowej , w tym off-owej) • przygotowywanie i prezentowanie własnych przedstawień czy filmów • praca redakcji gazety szkolnej JEROME i współpraca z redakcją szkolnej gazety klas dwujęzycznych HIGH • tworzenie albumów, fotogazetek, prezentacji o tematyce teatralnej, filmowej • próby scenopisania i realizacji wybranych zadań • realizacja niektórych tematów z wykorzystaniem metody dramy.

Podjęta innowacja oprócz walorów poznawczych stanowi ciekawą formę pracy z uczniami, podniesie oraz wzbogaci wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie wychowania humanistycznego, przez sztukę i dla sztuki do aktywnego współtworzenia, współdziałania w kształtowaniu i odbiorze kultury współczesnej. Zgodnie z założeniami autorek zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności odbywać się będzie poprzez świadome uczestnictwo w seansie, spektaklu, przeżywanie, odkrywanie, działania praktyczne i przygotuje uczniów do bezpośredniego obcowania z tekstami kultury, ze sztuką np. teatralną. Prócz tego wskazuje na złożoność warsztatu aktorskiego, zapoznaje z elementarnymi zadaniami aktorskimi, językiem filmowym czy formami dziennikarskimi.

Dnia 27 maja 2015 r. odbył się w naszym liceum FESTIWAL RETRO - lata 20&30. Zobaczyliśmy fascynującą i niezwykle ciekawą podróż po historii. Dziękujemy wszystkim wykonawcom i organizatorom. .
Zapraszamy do galerii zdjęć
Więcej zdjęć na stronie Center-for-Intercultural-Dialogue-Poland-Israel