Naglowek strony

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe jest nieodłączną częścią programu wychowawczego szkoły i służy prawidłowemu rozpoznaniu przez ucznia swojego potencjału edukacyjno-zawodowego oraz rozwijaniu jego tożsamości grupowej, jako ważnego elementu funkcjonowania społecznego.

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje działania kierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli. Realizowany jest przez dyrekcję, wychowawców, nauczycieli wszystkich przedmiotów, psychologa i pedagoga szkolnego, współpracujące ze szkołą podmioty m.in. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 w Warszawie oraz uczniów i ich rodziców. Koordynatorem działań jest nauczyciel podstaw przedsiębiorczości.

W ramach działań realizowane są:
- spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów
- spotkania z absolwentami i ich drogą kariery
- udział w warsztatach organizowanych przez uczelnie wyższe
- warsztaty organizowane na terenie szkołyWewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Linki dla uczniów do stron z doradztwa zawodowego

Wykaz działań z doradztwa zawodowego 2015/2016

Poznaj swojego doradcę