W naszym Projekcie Szkolnym Comeniusa biorą udział uczniowie z Polski, Włoch, Słowacji i Turcji.
Głównym tematem projektu jest współczesna europejska rodzina.
Chcemy zbadać, jak wygląda w Polsce i krajach partnerskich typowa rodzina obecnie i jak wyglądała wcześniej. Postaramy się odpowiedzieć na następujące pytania:

W jakim kierunku dokonują się zmiany modelu rodziny ?
Czy obecnie przeważają rodziny wielodzietne, pełne, wielopokoleniowe ?
Jakie prawa i obowiązki mają poszczególni członkowie rodziny ?
Kto jest głową rodziny ?
Kiedy dziecko osiąga samodzielność, jak długo mieszka z rodzicami i pozostaje na ich utrzymaniu ?
Czy istnieje i jak wygląda europejski model rodziny ?

Chcemy zaprezentować dzień powszedni, tradycje, zwyczaje i obyczaje rodzinne panujące w krajach partnerskich.
Wyniki naszej pracy zaprezentujemy w multimedialnej gazetce pt. " Europejska rodzina " wraz z polsko-słowacko-włosko-turecko-angielsko-niemieckim słowniczkiem tematycznym i portfolio rodziny polskiej ,słowackiej, włoskiej i tureckiej.


 
Galeria 

W dniach
4.11-10.11.2006 odbyło się na Słowacji pierwsze robocze spotkanie szkolnych koordynatorów i liderów grup uczniowskich. Wspólnie procawaliśmy nad utworzeniem
niemiecko - polsko - włosko - słowacko - tureckiego multimedialnego słownika pt. "Rodzina".