COMENIUS - komponent programu SOCRATES - wspiera inicjatywy majace na celu podniesienie jakosci edukacji szkolnej i promowanie swiadomosci wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych.

Ma na celu wzbogacenie i uzupelnienie systemów edukacyjnych krajów uczestniczacych.

Pomaga uczniom i nauczycielom w ksztaltowaniu poczucia przynaleznosci do szerszej i otwartej na swiat spolecznosci europejskiej - spolecznosci o róznych tradycjach, majacej jednak korzenie we wspólnej historii.

Przyczynia sie do poprawy jakosci ksztalcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez:

-wspieranie miedzynarodowej wspólpracy oraz wymiany miedzy szkolami i placówkami ksztalcenia/ doskonalenia zawodowego nauczycieli;
-zachecanie uczestników do opracowywania innowacyjnych metod nauczania i materialów dydaktycznych;
-promowanie dzialan sluzacych rozpowszechnianiu sprawdzonych rozwiazan i innowacji w zakresie zarzadzania szkolami;
-opracowywanie oraz rozpowszechnianie metod przeciwdzialania marginalizacji w edukacji i niepowodzeniom w nauce szkolnej, promowanie integracji uczniów majacych specjalne potrzeby edukacyjne oraz promowanie równosci szans we wszystkich sektorach edukacji;
-promowanie zastosowan technologii informatyczno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej i szkolenie kadry zatrudnionej w tym sektorze edukacji;
-promowanie nauki jezyków obcych;
-promowanie swiadomosci interkulturowej w europejskiej edukacji szkolnej oraz wspieranie walki z rasizmem i ksenofobia;

Szczególowe informacje dotyczace mozliwosci uczestnictwa w programie Socrates - Comenius mozna znalezc na stronie internetowej:

http://www.socrates.org.pl/socrates2

oraz w ponizszym dokumencie:
srodek_informator_2004_(1-40).pdf

lub skontaktowac sie z Agencja Narodowa:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Program Socrates
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel. (0-22) 622 37 12
fax: (0-22) 622-37-10
e-mail: socrates@socrates.org.pl


 
Galeria 

W dniach
4.11-10.11.2006 odbyło się na Słowacji pierwsze robocze spotkanie szkolnych koordynatorów i liderów grup uczniowskich. Wspólnie procawali¶my nad utworzeniem
niemiecko - polsko - włosko - słowacko - tureckiego multimedialnego słownika pt. "Rodzina".