Projekt ten umożliwi zarówno młodzieży jak i dorosłym nawiązanie partnerskich kontaktów z rówieśnikami i poprzez nich także z ich rodzinami, a także wzmocnienie poczucia europejskiej świadomości i przynależności dzięki poznaniu tego co łączy społeczeństwa Polski, Włoch, Słowacji i Turcji oraz uświadomieniu sobie pewnych podobieństw i odmienności w funkcjonowaniu rodziny.

Dalsze cele naszego projektu to:

-Poznanie przez uczniów, nauczycieli i lokalne środowisko życia różnych rodzin (różnych modeli rodzin).
-Uwrażliwienie na potrzeby rodzin znajdujących się w trudnych warunkach i zwrócenie uwagi na rolę kobiety w rodzinie.
-Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka niemieckiego (język projektu) i angielskiego ( język pomocniczy w porozumiewaniu się), a także zapoznanie się z językami ojczystymi swoich partnerów, tj. językiem polskim, słowackim, włoskim i tureckim
-Nauczenie się przez uczniów odpowiedzialnego planowania i krytycznej oceny wyników swojej pracy.
-Poznanie zasad pracy w grupie i nauczenie się efektywnej współpracy.
-Zmotywowanie także słabszych uczniów do wspólnej pracy.
-Nabranie przez uczniów większej swobody w pracy z komputerem, planowaniu oraz komunikowaniu się przez Internet.
-Udoskonalenie przez nauczycieli ich metod pracy związanych z międzynarodowymi projektami ( planowanie i realizacja).

Adres strony internetowej, na której będą prezentowane wyniki pracy , zostanie rozpropagowany na plakatach, poprzez lokalną prasę, względnie umieszczony na stronach internetowych szkół partnerskich. Dzięki temu zarówno szkoły, instytucje jak również władze i lokalne środowisko będą miały możliwość udziału w naszym projekcie.


 
Galeria 

W dniach
4.11-10.11.2006 odbyło się na Słowacji pierwsze robocze spotkanie szkolnych koordynatorów i liderów grup uczniowskich. Wspólnie procawaliśmy nad utworzeniem
niemiecko - polsko - włosko - słowacko - tureckiego multimedialnego słownika pt. "Rodzina".